خدمات تست جهت کنترل عفونت سیستم هوارسانی

خدمات تست  در اتاق های تمیز و فضاهای حساس بیمارستانی  (  Operation Room & NICU, ICU, Isolation Room & etc… ) طبق لیست زیر انجام می گیرد:

 • تست ذره شماری Airborne Particle count
 • تست اندازه گیری جریان هوا  Air flow test
 • تست اختلاف فشار Air pressure  difference test
 • تست دما Temperature test
 • تست رطوبت Humidity test
 • تست شدت نور Lux measurement test
 • تست شدت صوت Sound level test
 • تست ریکاوری Recovery test
 • محاسبه Air change per Hour (ACH)
 • گزارش تست
 • مقابله تستها با استانداردهای فضاها
 • ارائه راهکار برای بهینه کردن سیستم

 

/ 0 نظر / 34 بازدید