سیستم های تهویه مطبوع حجم ثابت (CAV)

این نوع از سیستم های تهویه مطبوع حجم ثابت (CAV) در طراحی های مرسوم اتاق تمیز کاربرد بسیار زیادی دارد. با بررسی انواع اتاق تمیز کار شده در ایران می توانید تعدادی از این روشها را به خصوص  تک زونه و باز گرمایش در خروجی را ببینید.

این سیستم ها بر پایه حجم هوای ثابت و درجه حرارت متغیر کار می کنند. یعنی حجم هوای ورودی به فضا ثابت است و با تغییر دمای هوای ورودی به شرایط هوای مورد نظر می رسیم.این سستم ها جهت تهویه هوای چندین زون به کار می روند و در ان تامین سرمایش و کنترل چندین زون در یک لحظه انجام می شود.

 جهت تغییر درجه حرارت هوای ورودی دو روش وجود دارد، یکی بازگرمایش در خروجی هر زون و دوم مخلوط کردن هوای گرم  و هوای سرد می باشد. در روش اول دمای هوا برای بدترین حالت تنظیم می شود و به کلیه زون ها فرستاده می شود. سپس در ورودی هر زون یک کویل بازگرمایش قرار دارد که این کویل توسط ترموستاتی که به ان وصل است دمای هوای مورد نیاز هر اتاق را تنظیم می کند.

در روش دوم با یک سیستم مرکزی (هواساز) هوای سرد و گرم تولید می شود که این مستلزم ان است که هواساز بتواند در ان واحد کویل گرمایی و سرمایی فعال داشته باشد. پس مانند روش اول هوای سرد برای بدترین حالت تنظیم می شود و ترموستات هر اتاق هوای سرد و گرم را به اندازه با هم ترکیب می کند و به اتاق می فرستد.

/ 0 نظر / 12 بازدید