تولید سرم

در کارخانجات داروسازی تولید سرم به فضاهای ذیل احتیاج می باشد. انبار مواد اولیه توزین نمونه گیری تصفیه آب آب خالص بخارتمیز تانک ساخت پرکنی اتوکلاو تست نشتی چک چشمی بسته بندی انبار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
مرداد 96
2 پست
تیر 96
1 پست
خرداد 94
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
آذر 90
5 پست
تاسیسات
1 پست
gmp
2 پست
سرم
1 پست
اتوکلاو
2 پست
هوارسان
1 پست
cascade_airlock
1 پست
sink_airlock
1 پست
bubble_airlock
2 پست
containment
1 پست
بیولوژیک
1 پست
ispe
1 پست
fed-std-209e
1 پست
ansi/ashrae
1 پست
en-1822
1 پست
autoclave
1 پست
جی_ام_پی
1 پست
هواساز
1 پست