Cleanroom Design

خدمات قابل ارائه در زمینه اتاق های تمیز

GMP Layouts
Cleanroom Design
Cleanroom Consultant
Cleanroom Construction
Validation
HVAC Qualification
BMS/EMS SYSTEM
نویسنده : عباس احمدی : ٢:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/۱٠
Comments نظرات () لینک دائم

خدمات تست جهت کنترل عفونت سیستم هوارسانی

خدمات تست  در اتاق های تمیز و فضاهای حساس بیمارستانی  (  Operation Room & NICU, ICU, Isolation Room & etc… ) طبق لیست زیر انجام می گیرد:

 • تست ذره شماری Airborne Particle count
 • تست اندازه گیری جریان هوا  Air flow test
 • تست اختلاف فشار Air pressure  difference test
 • تست دما Temperature test
 • تست رطوبت Humidity test
 • تست شدت نور Lux measurement test
 • تست شدت صوت Sound level test
 • تست ریکاوری Recovery test
 • محاسبه Air change per Hour (ACH)
 • گزارش تست
 • مقابله تستها با استانداردهای فضاها
 • ارائه راهکار برای بهینه کردن سیستم

 


خدمات طراحی و مشاوره ای و اجرا سیستم کنترل هوارسان

خدمات طراحی و  مشاوره ای و اجرا سیستم کنترل هوارسان طبق نیاز کارفرما و  استانداردهای بین المللی ارائه می گردد.

 

 با ایمیلAhmadi.1355@gmail.com و یا شماره تلفن 09126944743  تماس بگیرید.

نویسنده : عباس احمدی : ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی هوارسان اتاق تمیز

برای کنترل و پایش در اتاق های تمیز باید از سیستم های کنترلی استفاده گردد تا فضاهای مورد نظر همیشه تحت کنترل و اطلاعات محیطی مثل دما، رطوبت و اختلاف فشار قابل نمایش باشند

• کنترل فن هوارسان توسط اینورتر جهت کنترل جریان هوا 

• کنترل اگزاست فن توسط اینورتر جهت کنترل فشار 
• کنترل و نمایش دما و رطوبت 
• کنترل و نمایش اختلاف فشار فیلتر ها 
• کنترل دمپرهای هوای تازه و برگشت 
• نصب سنسورهای دما ، رطوبت و اختلاف فشار 
• حفاظت کویل ها از یخ زدگی 
• امکان کنترل و مانیتورینگ توسط کامپیوتر و HMI


محیط تولید

محیط تولید

در طراحی فضاهاا /اتاقهاای تمیز، تکنیکهای کنترل محصورسازی از قبیل هوا بندها

نقش مهمی بازی میکنند. (Airlocks)

(Airlock) • هوا بند

فضایی بسته با حداقل دو درب بین دو فضا با کلاسهای  تمیزی متفاوت، به منظور

کنترل جریان هوا بین اتاقها بهنگام ورود وخروج.

• انواع ھوا بندها:

(Cascade airlock) − هوا بند آبشاری

(Sink airlock) − هوا بند چاھکی

(Bubble airlock) − هوا بند حبابی

توجه: دربها میبایستی به سمت فضا با فشار بیشتر باز گردند.

Jan. 2013 PIC/S GMP - Premises and


محیط تولید

محیط تولید

در طراحی فضاهاا /اتاقهاای تمیز، تکنیکهای کنترل محصورسازی از قبیل هوا بندها

نقش مهمی بازی میکنند. (Airlocks)

(Airlock) • هوا بند

فضایی بسته با حداقل دو درب بین دو فضا با کلاسهای  تمیزی متفاوت، به منظور

کنترل جریان ھوا بین اتاقھا بھنگام ورود وخروج.

• انواع ھوا بندها:

(Cascade airlock) − هوا بند آبشاری

(Sink airlock) − هوا بند چاھکی

(Bubble airlock) − هوا بند حبابی

توجه: دربها میبایستی به سمت فضا با فشار بیشتر باز گردند.

Jan. 2013 PIC/S GMP - Premises and

 

نویسنده : عباس احمدی : ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم

محیط تولید

طرحهای کلی جهت دستیابی به محصورسازی(Containment) عبارتند از :

 • طرح اختلاف فشار (Pressure differential concept)

اختلاف فشار زیاد و جریان هوای کم، برای تولیداتی که با گرد و غبار کمی همراه هستند

راه حل دربهای بسته( Closed doors solution)

 • طرح جابجایی هوا( Displacement concept)

اختلاف فشار کم، جریان هوای زیاد برای تولیداتی که با گرد و غبار زیادی همراه هستند

راه حل دربهای باز(Open doors solution)

 • طرح دیواره فیزیکی(Physical barrier concept)

استفاده از ایزولاتورها، جعبه دستکش، .....

نویسنده : عباس احمدی : ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢۳
Comments نظرات () لینک دائم

محیط تولید

محیط تولید

 • سیستم اختلاف فشار مناسب و جریان هوای درست از مهمترین ابزارهای جلوگیری از آلودگی متقابل بهنگام تولید محصولات مختلف ( Simultaneous operations) در یک مجموعه می باشند
 • با توجه به این مطلب که جریان هوا همیشه از فضایی با فشار بیشتر به سمت فضایی با فشار کمتر می باشد، برای هدایت جریان هوا دو طرح زیر متصور می باشند:

-         فشار متبت ( Positive pressure)

فضاهای تولیدی می بایستس دارای فشار بیشتر نسبت به فضای بیرون باشند تا از ورود آلاینده ها به داخل جلوگیری بعمل آید.

-         فشار منفی (Negative pressure)

فضاهای تولیدی می بایستس دارای فشار منفی نسبت به فضای بیرون باشند تا از انتشار مواد دارویی مضر / خطرناک به خارج جلوگیری بعمل آید.


← صفحه بعد